Kontaktinformasjon

Betalingsinformasjon

Ledelse:

Daglig leder Ole Nydahl
Regneskap Johanne Amundsen
Org. nr. 916 876 661

Styret:

Styreleder Ole Nydahl
Styremedlem Arne Hammer
Styremedlem Arne Lerstad
Styremedlem Johanne Amundsen
Styremedlem Svein Engvik